Wieża Zegarowa na Wawelu: Kompleksowe zadanie konserwacji związane z rzadko spotykanymi trudnościami

Katedra na Wawelu, jedna z najważniejszych budowli w Polsce, stoi przed poważnym zadaniem związanym z ochroną i konserwacją jednej ze swoich wież. Znajdująca się na szczycie wzgórza wawelskiego Wieża Zegarowa, która jest najwyższą konstrukcją tego miejsca, jest obecnie przedmiotem intensywnych prac konserwatorskich. Od jesieni ubiegłego roku przeprowadzany jest gruntowny remont tej historycznej wieży. Głównym problemem jest pięciometrowa belka, na której opiera się więźba wieży, która wymaga pilnej wymiany. To właśnie do niej dotarli specjaliści.

Ten projekt jest jednym z kluczowych dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK) i jest finansowany przez ten fundusz w latach 2022-2025. Łączny koszt prac wynosi około 7,5 mln zł. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), który dystrybuuje środki NFRZK, zapewni 78% finansowania, czyli prawie 5,9 mln zł. Różnicę pokryje parafia katedralna.

Jak podkreśla SKOZK, wymiana belki nie jest prostym zadaniem. Przedstawiciele Komitetu niedawno odwiedzili teren i ocenili postęp prac oraz ich skutki. Zaplanowanie i realizacja tej wymiany to duże wyzwanie logistyczne, głównie z powodu trudności z dostępem dla ekip konserwatorskich i budowlanych. Droga do najwyższych partii wieży prowadzi przez skomplikowany system stromych schodów, które są niewiele szersze niż drabina, z podobną budową.

Dodaj komentarz