Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów

Wielu Polaków choć raz w życiu słyszało o postaci Tadeusza Kościuszki. Jego nazwiskiem nazywane są ulice, ma własne pomniki (w Polsce i na świecie), a w jedną z krakowskich atrakcji jest Kopiec Kościuszki. Kim naprawdę był? Najogólniej: to polski i amerykański generał, inżynier fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783) oraz Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w powstaniu przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej w 1794 roku.

Tadeusz Kościuszko – bohater amerykański?

Sławę przyniosły mu prace fortyfikacyjne, które przyczyniły się do zwycięstwa Amerykanów w bitwie pod Saratogą. Kościuszko był dobrym inżynierem, a jego umiejętności zostały docenione przez samego Jerzego Waszyngtona, który powierzył mu budowę twierdzy West Point nad rzeką Hudson.

Kościuszko w walce o niepodległość Polski

Po jakimś czasie Tadeusz wrócił do Polski. Sytuacja w kraju była bardzo zła. Kościuszko nawet będąc w Ameryce, bardzo interesował się wydarzeniami w kraju. Polacy chcieli zmian. Popularność zdobywały ruchy rewolucyjne. Dla Kościuszki powstała szansa kariery wojskowej w armii Rzeczypospolitej.

Dążenia Polaków do wzmocnienia odrębności ojczyzny wywołały niepokój w Rosji oraz Prusach, co z kolei doprowadziło do powstania konfederacji targowickiej. Kiedy sytuacja w kraju rozwijała się w niepomyślnym kierunku, Kościuszko zdecydował się na rozpoczęcie insurekcji, czyli powstania zbrojnego. Ogłosił je na krakowskim rynku 24 marca 1794 roku.

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.”

W czasie insurekcji wprowadzono kilka zmian w organizacji polskiej armii. Powstały m.in. jednostki tzw. kosynierów, czyli chłopskiej milicji.

Kościuszko zmarł 15 października 1817 r. w Solurze (w Szwajcarii), a obecnie urna z jego sercem znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie. Uważam, że warto zapoznać się z ciekawostkami z życiorysu Kościuszki. W czasie 71 lat życia mężczyzna stał się częścią nie tylko polskiej, ale również amerykańskiej historii i od lat kultywuje się pamięć o jego osiągnięciach.