Strażnicy miejscy na placach zabaw

Praca strażników miejskich dotyczy choćby tego, co dzieje się na placach zabaw. Co za tym idzie, krakowscy strażnicy musieli ruszyć na place, aby sprawdzić, czy jest bezpiecznie.

Tak i nie

Warte odnotowania jest też to, że można mówić o corocznym przeglądzie. Przeglądzie, dzięki któremu wiemy, że zazwyczaj nie było powodów do narzekań. Dobrze również wiedzieć, że szczegółowe informacje dotyczące nieprawidłowości to tajemnica. Możemy tylko przeczytać o najczęściej ujawnianych problemach – do tych problemów zalicza się choćby zepsute zapięcie do huśtawek czy brak piasku w piaskownicy. Oczywiście wszelkie zastrzeżenia zostały przekazane do zarządców.

Zatrzymajmy się jeszcze przy tym, jak przebiegało sprawdzanie – sprawdzanie dotyczyło np. stanu technicznego urządzeń czy czystości piaskownic. Wiemy też, że kontrola miała miejsce na 403 placach zabaw i zaowocowało to tym, że znaleziono 14 nieprawidłowości. Część została szybko usunięta, natomiast przy reszcie mamy terminy na unormowanie sytuacji.

Pozostaje mieć nadzieję, że osoby odpowiedzialne za zaniedbania szybko wywiążą się ze swojej roli.

Dodaj komentarz