Skutki wprowadzenia nocnej prohibicji w Krakowie: Znaczący spadek interwencji służb porządkowych

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 16 lutego w Urzędzie Miasta Kraków, przedstawiono dane dotyczące efektów wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. W rezultacie tego ruchu, który wszedł w życie na początku lipca 2023 roku, odnotowano istotne zmniejszenie liczby interwencji policyjnych i strażniczych.

Specjalna uchwała ograniczająca detaliczną sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych zaczęła obowiązywać w Krakowie na początku lipca 2023 r. Po upływie pół roku od jej wejścia w życie, władze miasta oraz lokalne służby porządkowe zdecydowały się podzielić z mieszkańcami informacjami na temat pozytywnych skutków tej decyzji.

Jak wynika ze statystyk prezentowanych na wspomnianej konferencji prasowej i opublikowanych następnie na oficjalnej stronie internetowej miasta Kraków, podczas obowiązywania zakazu – od północy do 5:30 rano – liczba interwencji policji znacząco spadła. W porównaniu do drugiej połowy 2022 r., interwencji było o 47,5% mniej.

Nie tylko policja odnotowała spadek liczby interwencji. Również straż miejska zarejestrowała znaczny spadek liczby zgłoszeń podczas pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania uchwały. W porównaniu do drugiej połowy 2022 r., liczba zgłoszeń zmniejszyła się aż o 39,86%. Jeszcze większy spadek – bo aż o 54,22% – zauważono w pierwszym miesiącu obowiązywania uchwały, czyli w porównaniu do lipca 2022 r.

Dodaj komentarz