Droga S7 Widoma – Kraków: kluczowy odcinek ekspresowego połączenia stolicy z królewskim miastem

Ekspresowy odcinek drogi S7 między miejscowością Widoma a Krakowem stanowi istotny element układu komunikacyjnego łączącego Warszawę z Krakowem. W ramach prowadzonych prac budowlanych, powstaje tu m.in. najdłuższa w naszym kraju estakada realizowana w technologii nasuwania. Ostateczne dopełnienie całej trasy S7 to jedyny jeszcze pozostały odcinek między Miechowem a Szczepanowicami, którego długość wynosi nieco ponad 5 km.

Budowa trasy ekspresowej Widoma – Kraków podzielona jest na dwie części: miejską i pozamiejską. Odcinek miejski tej części S7 obejmuje obwodnicę miasta Kraków i łączy się z północną obwodnicą tego miasta (oznaczoną jako S52) przy węźle Mistrzejowice. Długość tego fragmentu wynosi dokładnie 7,1 km.

Ten segment drogi jest wyjątkowo skomplikowany do realizacji, gdyż przechodzi przez tereny obfitujące w liczne sieci infrastrukturalne, takie jak energetyczne, kanalizacyjne, ciepłownicze, teletechniczne czy gazowe. Szerokość drogi na tym odcinku będzie większa niż na pozostałych częściach trasy. Konkretnie, droga S7 na tym odcinku będzie posiadała dwie jezdnie, każda z trzema pasami ruchu w obu kierunkach. W ramach tego fragmentu trasy powstają dwa węzły drogowe: Mistrzejowice (stanowiący połączenie z północną obwodnicą Krakowa, czyli S52) oraz Grębałów.

W okolicach węzła Mistrzejowice budowana jest estakada o długości 1300 metrów, przechodząca nad linią kolejową w Nowej Hucie. Realizowana jest ona za pomocą techniki nasuwania. Jak donosi GDDKiA, ta konstrukcja to najdłuższa estakada w Polsce realizowana tą metodą.

Dodaj komentarz