Rozpoczęcie prac na krakowskim węźle tramwajowym rondo Mogilskie – al. Powstania Warszawskiego i wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej

Od 3 czerwca, na terenie Krakowa, rozpoczęto prace remontowe na węźle tramwajowym zlokalizowanym pomiędzy rondem Mogilskim a aleją Powstania Warszawskiego. W związku z tym konieczne stało się wprowadzenie pewnych zmian w systemie funkcjonowania lokalnej komunikacji miejskiej. Inwestycja ta jest kontynuacją prac serwisowych, które były realizowane w poprzednim roku na obszarze ronda Mogilskiego. Oczekuje się, że prace potrwają do 14 lipca.

Zakres realizowanych prac obejmuje przeprowadzenie wymiany układu rozjazdu na omawianym węźle, który składa się z krzyżownic, zwrotnic oraz szyn łączących. Dodatkowo, w ramach tych robót przewidziano również wymianę uszkodzonego systemu odwodnienia poprzecznego, znajdującego się na alei Powstania Warszawskiego.

Na czas prowadzenia prac na wspomnianym węźle, ruch tramwajowy pomiędzy rondem Mogilskim a rondem Grzegórzeckim został zawieszony. Jednakże, mimo tych utrudnień, pozostają dostępne połączenia tramwajowe pomiędzy ulicą Mogilską a ulicą Lubicz oraz tunel KST a ulicą Mogilską. Dodatkowo, na trasie dotkniętej zamknięciem ruchu tramwajowego, uruchomiono specjalną linię autobusową zastępczą.

Wszystkie te działania stanowią kontynuację prac serwisowych, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku na rondzie Mogilskim. Szacowany termin ukończenia ich to 14 lipca.

Dodaj komentarz