Porozumienie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i MKS Cracovia SSA dotyczące zmiany umowy dzierżawy stadionu

Podpisanie porozumienia między Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie a MKS Cracovia SSA, dotyczącego modyfikacji umowy, na podstawie której od 2011 roku klub korzysta ze stadionu miejskiego usytuowanego przy ulicy Kałuży nr 1, stanowi istotne wydarzenie. Gmina Miejska Kraków jest właścicielem tego obiektu sportowego.

4 czerwca został zatwierdzony aneks do umowy, który pozwala – na uzasadniony wniosek strony dzierżawiącej – na dokonywanie przez dzierżawcę inwestycji związanych z obiektem dzierżawy oraz jego wyposażeniem. Taka możliwość jest szczególnie istotna, kiedy zachodzi konieczność dostosowania stadionu do wymogów stawianych przez Polski Związek Piłki Nożnej, UEFA czy FIFA, a także operatora meczów ligowych.

Dodatkowo, do już obowiązującej umowy dzierżawy wprowadzono zmiany regulujące prawa i obowiązki obu stron. Decyzja ta ma na celu dostosowanie treści umowy z 2011 roku do standardów obecnie stosowanych przez miasto w umowach dotyczących udostępniania obiektów sportowych należących do gminy.

Dodaj komentarz