Niepowstrzymana ekspansja Kraków Airport: Zakończenie budowy nowej płyty postojowej i przyjęcie planu inwestycyjnego na lata 2024-2045

Na terenie lotniska Kraków Airport ukończono pracę nad nową płytą postojową, która obejmuje stanowiska dla 15 średniej wielkości samolotów klasy C, takich jak Boeing B737 czy Airbus A320/321. Dodatkowo, współwłaściciele firmy zarządzającej portem lotniczym zatwierdzili strategię inwestycyjną na nadchodzące lata 2024-2045.

O zakończeniu budowlanych procedur poszerzenia zachodniej części płyty postojowej na lotnisku w Krakowie poinformował Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. Inwestycja ta niedawno uzyskała pozwolenie na użytkowanie.

Proces tworzenia nowoczesnej płyty postojowej dla samolotów rozpoczął się we wrześniu 2021 roku. Za realizację tej inwestycji, której koszt niemal osiągnął 134 miliony złotych brutto, odpowiadała firma Max Boegl Polska.

Dzięki tym pracom możliwości operacyjne krakowskiego portu lotniczego znacznie wzrosły. Teraz może on pomieścić dodatkowe 15 samolotów klasy C, czyli najczęściej spotykanych średniej wielkości maszyn takich jak Boeing B737 czy Airbus A320/321.

Zakres zadania obejmował konstrukcję nowego odcinka płyty postojowej po stronie zachodniej już istniejącej płyty, a także budowę i przebudowę infrastruktury pomocniczej. W skład tego wchodziła m.in kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć przeciwpożarowa, oświetlenie masztowe, oświetlenie nawigacyjne, sieci teletechniczne oraz oznakowanie wertykalne i poziome. Zmieniono także części istniejących nawierzchni lotniskowych w związku ze zmianą układu dróg do kołowania i miejsc postojowych na płycie.

Dodaj komentarz