Debata w Radzie Miasta na temat remontów drogowych

Dzisiejsza sesja Rady Miasta Krakowa przewiduje dyskusję dotyczącą planowanej budowy linii tramwajowej prowadzącej do Mistrzejowic. Ta propozycja budzi duże kontrowersje, zwłaszcza ze względu na konieczność wycinki drzew znajdujących się na terenie przyszłej inwestycji. Choć prace wycinkowe już się rozpoczęły, zrodził się pomysł zaproponowany przez grupę aktywnych mieszkańców, aby przy pomocy uchwały legislacyjnej zainicjowanej oddolnie, zahamować realizację tego przedsięwzięcia. Na taki krok zgłosiło gotowość kilku radnych.

Taka sytuacja wywołuje duże niezadowolenie wśród pracowników administracji miejskiej i prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego. W odpowiedzi na rosnące protesty, prezydent miasta postanowił wysłać oficjalny list do Rady Miasta Krakowa, w którym podkreśla potencjalne konsekwencje rezygnacji z tej inwestycji.

Wycinka drzew na terenie przyszłego torowiska tramwajowego przy ulicy Młyńskiego trwa od kilku dni. Chociaż mieszkańcy głośno wyrażają swoje niezadowolenie, urzędnicy próbują uspokoić ich, zapewniając, że nie planują wyrąbać wszystkich drzew znajdujących się na trasie zaplanowanej inwestycji. Jednak te argumenty nie przekonują protestujących, którzy domagają się poważnej rewizji projektu. Tymczasem, owa napięta atmosfera utrzymuje się już od wielu miesięcy. Mimo przeprowadzenia konsultacji społecznych, problem nadal pozostaje nierozwiązany.

Dodaj komentarz