Debata Rady Miasta Krakowa na temat unieważnienia strefy czystego transportu planowana na 17 stycznia

Temat obywatelskiego projektu uchwały, mającego na celu unieważnienie strefy czystego transportu (SCT) w Krakowie, zdominuje obrady Rady Miasta 17 stycznia. SCT, która ma wejść w życie na terenie całego miasta w lipcu nadchodzącego roku, była wcześniej zatwierdzona przez radnych w listopadzie ubiegłego roku.

Decyzję o przeprowadzeniu debaty w tej sprawie podjął główny komitet radnych. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Michał Drewnicki z partii PiS, potwierdził informację o planowanym spotkaniu podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową.

Inicjatorem obywatelskiego projektu jest grupa o nazwie „Kraków dla kierowców”, która sprzeciwia się wprowadzeniu SCT. Grupa ta złożyła swój projekt uchwały w krakowskim magistracie, licząc na to, że radni rozważą go podczas obrad 22 listopada. Jednak urzędnicy stwierdzili, że konieczna jest dodatkowa weryfikacja podpisów poparcia dla projektu, co skutkowało przesunięciem terminu debaty na 17 stycznia.

Projekt ten uzyskał poparcie od 7,2 tys. osób, które wyraziły swoje poparcie poprzez podpisanie go w formie elektronicznej, oraz 450 osób, które złożyły podpisy na wydrukowanej wersji projektu.

Dodaj komentarz