Darmowa sterylizacja i kastracja kotów dzięki programowi Gminy Miejskiej Kraków

Gmina Miejska Kraków kontynuuje swoją coroczną inicjatywę, która polega na finansowaniu usług weterynaryjnych. Te usługi są częścią Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który jest realizowany na terenie tejże gminy.

Właściciele kotów, którzy są mieszkańcami Krakowa, a także osoby, które opiekują się kotami żyjącymi na wolności w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji tych zwierząt.

Inicjatywa jest prowadzona przez cały rok, aż do momentu wyczerpania funduszy przewidzianych na ten cel. Zabiegi te są realizowane w trzech lecznicach weterynaryjnych, które zawarły umowy o współpracy z Gminą Miejską Kraków. Są to:

Gabinet weterynaryjny AMBUVET znajdujący się przy ulicy Wybickiego 3a (kontakt telefoniczny: 507 155 142), Przychodnia weterynaryjna MELWET usytuowana przy ulicy Zakręt 3 (numer telefonu: 884 865 978) oraz Przychodnia weterynaryjna IRIS na ulicy Senatorskiej 25 (telefon: 12 427 20 18).

Dodaj komentarz