Zmiany kadrowe w Urzędzie Miasta Krakowa od czerwca

Począwszy od 6 czerwca, magistrat będący częścią Urzędu Miasta Krakowa, zostanie pod kierownictwem Pawła Sularza. Sularz, który wcześniej pełnił obowiązki dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, zastąpi na stanowisku Marty Nowak, która zdecydowała się przejść na emeryturę. Monika Kościelecka, była zastępczyni dyrektora ZCK, weźmie na siebie obowiązki po Pawle Sularzu.

Ale to nie koniec zmian w Urzędzie Miasta Krakowa. Dorota Michalik, która dotychczas zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, została przesunięta na pozycję dyrektora po Marii Kolińskiej, która odeszła na emeryturę. Na miejscu Doroty Michalik jako zastępca dyrektora zostanie Mariusz Suwaj, który do tej pory był kierownikiem referatu.

Justyna Habrajska, była dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji, od 5 czerwca przejmie obowiązki dyrektora Wydziału Skarbu po Marcie Witkowicz, która również postanowiła przejść na emeryturę. Agnieszka Nowowiejska-Jamrozik, do tej pory pełniąca funkcję kierownika referatu w biurze, zastąpi Justynę Habrajską na jej wcześniejszym stanowisku.

Od 5 czerwca Jolanta Czyż, dotychczasowa zastępczyni w Wydziale Planowania Przestrzennego, objęła obowiązki dyrektora po Elżbiecie Szczepińskiej, która odeszła na emeryturę.

Dodaj komentarz