Poszukiwani kandydaci do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości 2023" – termin zgłoszeń do 30 czerwca

Do dnia 30 czerwca 2023 roku otwarte są zgłoszenia na tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”. Kandydatami do tego prestiżowego wyróżnienia mogą być jednostki, firmy, organizacje lub instytucje, które swoją działalnością przyczyniają się do promocji dialogu międzykulturowego.

Jest to już szósta odsłona tej inicjatywy mającej na celu podkreślenie i promowanie różnorodności kulturowej, etnicznej czy wyznaniowej oraz integracji krakowskiego społeczeństwa z przedstawicielami obcych kultur.

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”, jako symbol wielokulturowego charakteru Krakowa, jest wręczany co roku przez prezydenta miasta na podstawie rekomendacji Kapituły Wielokulturowości za działania przeprowadzone w poprzednim roku kalendarzowym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na Ambasadora, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa najpóźniej do 30 czerwca, korzystając z metody elektronicznej lub tradycyjnej poczty.

Instrukcje i formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. W przypadku pytań odnośnie konkursu, można skontaktować się pod numerami telefonów: 12 616 78 08 lub 12 616 78 09.

Dodaj komentarz