Wprowadzenie biletu metropolitalnego w Krakowie i okolicznych gminach

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Krakowa, od 1 sierpnia wprowadzony zostanie bilet metropolitalny, który uprawnia do podróży różnymi środkami transportu na terenie Krakowa i gmin sąsiadujących. W ramach tego nowego rozwiązania, pasażerowie będą mieli możliwość korzystania z pociągów, autobusów oraz tramwajów na podstawie jednego dokumentu przewozowego.

Rada Miasta Krakowa zatwierdziła wprowadzenie biletu metropolitalnego podczas posiedzenia, które odbyło się 5 kwietnia bieżącego roku. Bilet będzie obowiązywał nie tylko na terenie miasta Krakowa, ale także w tych gminach, które zdecydowały się na podpisanie porozumienia i umożliwiają dojazd miejskimi autobusami. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu ułatwienie codziennych podróży mieszkańcom regionu.

Dodaj komentarz