Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Trasy Wolbromskiej złożony w grudniu – kiedy będzie dostępna dla ruchu?

Doniesienia z dnia 7 grudnia, czwartek, sugerują, że wniosek o pozwolenie na użytkowanie Trasy Wolbromskiej został przedstawiony Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. To może wskazywać na to, że jeszcze przed upływem bieżącego roku, nowa infrastruktura drogowa zostanie udostępniona do wykorzystania przez kierowców. Jednakże, pozostaje pytanie – czy droga zostanie otwarta w ciągu najbliższego tygodnia czy dopiero później w tym roku? Zwłaszcza, że al. 29 Listopada miała być ponownie otwarta dla ruchu przed okresem świątecznym Bożego Narodzenia, a Trasa Wolbromska… miała zostać udostępniona jeszcze wcześniej.

Przywołajmy do pamięci fakt, że budowa nowej arterii wyjazdowej na północ od Krakowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2022 roku. Jest to efekt współpracy zawartej w umowie trójstronnej typu „zaprojektuj i wybuduj”, między Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków oraz firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Nowo powstała droga, mająca około 2 km długości, biegnie przez obszar gmin Kraków i Zielonki.

Dodaj komentarz