Wielotysięczny tłum wiernych uczestniczy w procesji Bożego Ciała przemierzając ulice Krakowa

Procesja Bożego Ciała, która przeszła przez Kraków w czwartek, gromadziła wielu wiernych. Pochód religijny rozpoczął się na wzgórzu wawelskim, a kończył w bazylice Mariackiej na Rynku Głównym. Wierni zatrzymywali się przy czterech specjalnie przygotowanych ołtarzach, aby oddać chwilę refleksji na słowo Boże i skierować do Niego modlitwy dotyczące spraw istotnych dla nich samych oraz kwestii aktualnych na świecie.

Zaczęło się od mszy świętej, która odbywała się przy polowym ołtarzu, umieszczonym na dziedzińcu przed wawelską katedrą. Po jej zakończeniu uczestnicy procesji przeszli fragmentem Drogi Królewskiej prowadzącej na Rynek Główny. Na prowadzeniu szedł korowód dzieci sypiących kwiaty przed kapłanami, spośród których jeden niósł monstrancję zawierającą Najświętszy Sakrament. Ołtarze dla potrzeb procesji zostały zbudowane obok kościołów: św. Idziego, apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha oraz przy bazylice Mariackiej. Po zakończeniu procesji, w bazylice Mariackiej odbyła się kolejna msza święta, dedykowana przede wszystkim tym, którzy nie mogli uczestniczyć w mszy na Wawelu.

Coroczna centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie przyciąga dużą liczbę uczestników. Tysiące ludzi z Krakowa, Małopolski i innych województw biorą udział w tym religijnym wydarzeniu.

Dodaj komentarz