Uruchomiono głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Od 15 maja wszyscy zainteresowani mają możliwość oddania swojego głosu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W puli próbuje swoich sił aż 232 inicjatywy, wśród których 42 to koncepcje ogólnowojewódzkie, natomiast 190 to propozycje o charakterze regionalnym. Do podziału czeka suma 190 milionów złotych. Proces głosowania będzie trwał do 14 czerwca.

Szereg proponowanych zadań skupia się na edukacji i promocji wartości. Znajdują się tu projekty skierowane do młodzieży, które mają na celu przypomnieć o znaczeniu historii oraz tradycji narodowej. Inne inicjatywy skupiają się na nauce pierwszej pomocy adresowanej dla uczniów czy kadry pedagogicznej szkół, jak również na wyposażeniu publicznych miejsc w defibrylatory. Dodatkowo, część zgłoszeń koncentruje się na organizowaniu spotkań integracyjno-twórczych, wsparciu rozwoju lokalnej produkcji żywności czy promocji rękodzieła z regionu małopolskiego. Nie brakuje także propozycji związanych ze sferą sportu, kultury oraz zdrowia.

Możliwość głosowania ma każdy, kto ukończył 16 lat. Każda uprawniona osoba ma do wyboru dwa projekty – jeden o charakterze regionalnym i drugi o zasięgu ogólnowojewódzkim.

Dodaj komentarz