Poszukiwana firma do opracowania planu budowy przeciwpowodziowej przepompowni w Krakowie

Urządzenie Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie ogłosiło ofertę poszukiwania firmy, która jest w stanie przygotować projekt budowlany dla nowej inwestycji przeciwpowodziowej. Planowany jest stworzenie pompy na wysokie stany wody, mającej na celu zapobieganie powodzeniom, które mogą dotknąć okoliczne osiedla mieszkalne. Lokalizacja planowanej konstrukcji to ul. Widłakowa, znajdująca się w dzielnicy VIII Dębniki, w miejscowości Bodzów. Firma powinna zakończyć prace nad projektem w ciągu kolejnych 16 miesięcy.

Kilka tysięcy osób zamieszkuje osiedla położone na południowym wybrzeżu Wisły, blisko serca miasta, a jednocześnie otoczone zielenią i spokojem. Niemniej jednak, one są szczególnie narażone na zalania podczas powodzi, szczególnie gdy wałowe śluzy samoczynnie zamykają się pod wpływem fali powodziowej. Po długotrwałych opadach deszczu, te tereny stają się podatne na zalania, a posesje są zatapiane jak baseny.

Oto gdzie wartość działania pompowni staje się nieoceniona. Nowa instalacja umożliwi bezpieczne i stabilne przepompowywanie wód deszczowych z terenu zawala do głównego koryta rzeki. Maszyny będą kontrolowane automatycznie. Dodatkowo, jako część zamówienia, firma będzie musiała zaplanować również: wejście z drogi publicznej, stację transformatorową, rowy odprowadzające wodę do Wisły, system monitoringu oraz plac manewrowy i drogę dojazdową do planowanej pompowni dla potrzeb budowy, utrzymania i konserwacji urządzeń.

Dodaj komentarz