Ulica Działkowa w Krakowie wkrótce zostanie zmodernizowana

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygotowuje się do rozpoczęcia remontu części ulicy Działkowej w XII dzielnicy Bieżanów-Prokocim, począwszy od skrzyżowania z ulicą Laskową i kończąc na granicy drogi publicznej. Wykonawca, któremu plac budowy został już przekazany, jest teraz zaangażowany w opracowanie planu tymczasowej organizacji ruchu. Głównym celem tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz zapewnienie właściwego systemu odwodnienia, który przeciwdziałać będzie powodziom na lokalnych nieruchomościach.

W ramach tego projektu, najważniejszym zadaniem będzie instalacja kolektora deszczowego i stacji pomp, które będą odpowiedzialne za kluczowe w tej okolicy odwodnienie. Ponadto, modernizacji ulegną także podziemne sieci – elektryczna, wodociągowa, gazowa i teletechniczna.

Dodatkowo, na ulicy Działkowej zagwarantowane zostaną nowa nawierzchnia jezdni, miejsca parkingowe oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach. Skrzyżowanie ulicy Działkowej z ulicą Laskową również zostanie przebudowane, a także zamontowane zostanie nowe oświetlenie.

Umowa na przeprowadzenie remontu ulicy została zawarta 10 czerwca. Od tej daty, wykonawca prac – konsorcjum firm Wanta Sp. z o.o. oraz FHU Wanta Piotr Zębol – ma 16 miesięcy na zakończenie inwestycji. Prace w terenie rozpoczną się po ukończeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu, o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Projekt uzyskał finansowe wsparcie z funduszu rządowego Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, które zapewni 5 385 441,73 zł, stanowiących 95% wartości inwestycji. Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 5 668 886,03 zł.

Dodaj komentarz