Prace konserwatorskie przy Wieży Zegarowej Archikatedry na Wawelu zostaną przyspieszone dzięki społecznym oszczędnościom

Decyzję o zainwestowaniu zgromadzonych w trakcie roku oszczędności po przetargach, wynoszących 1,8 miliona złotych, na pospieszenie prac renowacyjnych hełmu Wieży Zegarowej Archikatedry na Wawelu podjęło kierownictwo Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Dzięki temu, planowane na rok 2025 demontaż rusztowania zakrywającego zabytek będzie mógł nastąpić już w 2024 roku – informacja ta została przekazana przez Komitet na jego profilu społecznościowym w piątek.

Wedle wcześniejszych założeń, remont Wieży Zegarowej Archikatedry na Wawelu, rozpoczęty w ubiegłym roku, miał potrwać do trzech lat i kosztować 7,5 miliona złotych. Dotacja ze strony SKOZK wynosi 5,85 miliona złotych, a reszta środków pochodzi od parafii wawelskiej. Ostatnie poważne prace konserwatorskie związane z tym obiektem miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku.

Konserwacja hełmu wieży pokrytego blachą miedzianą oraz wewnętrznej konstrukcji drewnianej określana jest przez specjalistów jako zadanie skomplikowane logistycznie. Dostępność budowli dla ekip konserwatorskich i budowlanych jest ograniczona – dostęp do najwyższych poziomów wieży możliwy jest tylko dzięki stromym, zakręconym schodom drewnianym o szerokości typowej drabiny. Obecnie najbardziej widocznym elementem przeprowadzanych prac jest zewnętrzne rusztowanie, które całkowicie zakrywa zabytek.

Dodaj komentarz