681 z 1100 projektów przeszło pozytywnie ocenę w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa

Wśród 1100 propozycji zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, 681 projektów otrzymało pozytywną ocenę formalną i prawno-merytoryczną. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie ogłoszona definitywna liczba zadań, które zostaną skierowane do głosowania. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wynosi aż 46 milionów złotych.

Miasto Kraków poinformowało w piątek o zakończeniu głównego etapu analizy wniosków nadesłanych na jedenastą edycję Budżetu Obywatelskiego. Spośród 1100 sprawdzonych propozycji, 681 projektów spełniło wszystkie wymogi formalne oraz prawno-merytoryczne i tym samym zakwalifikowało się do dalszych etapów. Definitywna liczba projektów dopuszczonych do głosowania publicznego będzie znana po zakończeniu procesu odwoławczego.

Niestety nie wszystkie projekty spełniły wymogi – 282 zostały odrzucone ze względu na niespełnienie kryteriów prawnych, a 92 z powodu niespełnienia kryteriów formalnych. Dodatkowo, 45 wnioskodawców zdecydowało się na wycofanie swoich propozycji lub połączenie ich z innymi projektami, najczęściej z powodu braku list poparcia.

Wnioskodawcy, których projekty nie przeszły pozytywnej weryfikacji, mają prawo do złożenia odwołania. Protest należy złożyć wraz z uzasadnieniem w ciągu 10 dni od momentu ogłoszenia wyników oceny. Ostateczny termin składania odwołań mija 24 czerwca.

Dodaj komentarz