Ukraińscy Romowie w Krakowie: Walka ze stereotypami i dyskryminacją

Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Kraków stał się domem dla kilku tysięcy Romów z tego kraju. Niestety, utrudniają im życie stereotypy oraz niewiedza na temat ich kultury i tradycji. Marzena Fraś, reprezentująca Integracyjne Stowarzyszenie Sawore, podkreśla, że dyskryminacja jest poważnym problemem, z którym borykają się Romowie. W celu przeciwdziałania temu problemowi, ruszyła społeczna kampania „Kraków domem dla każdego”.

Romscy uchodźcy z Ukrainy dzielą się swoimi doświadczeniami, mówią o tym, jak są marginalizowani i wykluczeni ze wspólnoty. Cierpią nie tylko z powodu swojego pochodzenia, ale także ze względu na swój wygląd. Ludzie często oceniają ich po kolorze skóry lub ubraniu, co prowadzi do przejawów niechęci i pogardy. Zgłaszają nawet przypadki niesprawiedliwego traktowania w urzędach. Tego typu zachowania są dowodem na rasizm – mówi Marzena Fraś, która od blisko dwóch dekad działa na rzecz społeczności romskiej w Krakowie, poprzez Integracyjne Stowarzyszenie Sawore.

Projekt „Kraków domem dla każdego” to kampania antydyskryminacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Krakowa i Małopolski na temat Romów, którzy uciekli przed wojną. Kampania ma na celu informowanie o ich sytuacji i zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji, z którym muszą się mierzyć.

Dodaj komentarz