Szybka Kolej Aglomeracyjna i autobusy aglomeracyjne coraz popularniejsze wśród mieszkańców okolic Krakowa

Mieszkańcy przyległych do Krakowa gmin i powiatów zmuszeni są zmienić swój środek transportu na komunikację kolejową bądź autobusy aglomeracyjne, ze względu na duże korki i wydłużający się czas przejazdów. Niezaprzeczalnie do grupy najbardziej uprzywilejowanej należą osoby, które mają możliwość korzystania z usług Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie, istnieją na terenie Małopolski trzy linie szybkiej kolei podmiejskiej i już za tydzień jedna z nich zostanie przedłużona z Przeciszowa do Oświęcimia.

Ważnym aspektem jest również fakt, że lokalny samorząd wojewódzki aktywnie inwestuje w rozwój sieci linii autobusowych. Autobusy te umożliwiają mieszkańcom dojeżdżanie z bardziej oddalonych miejscowości do stacji kolejowych oraz parkingów, gdzie bez problemu mogą przesiąść się na inny środek komunikacji publicznej. Informacje te są elementem naszej kampanii „Po pierwsze komunikacja”.

Nie można zapominać, że mieszkańcy Małopolski coraz chętniej korzystają z usług Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo rozwijany tabor i przedłużane trasy zachęcają do korzystania z tej formy transportu. Ciekawym rozwiązaniem są również Autobusowe Linie Dowozowe, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem – w ciągu dziesięciu miesięcy od początku roku prawie milion pasażerów skorzystało z ich usług.

Dodaj komentarz