Sytuacja awaryjna w gminie Mogilany: skażenie wody bakterią E. coli

Mieszkańcy pięciu miejscowości wchodzących w skład gminy Mogilany napotykają problemy związane z dostępem do czystej wody. W gminnym wodociągu stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, co uniemożliwia jej wykorzystanie. Z tego względu na terenie afektywnym pojawiły się beczkowozy, z których ludzie mogą czerpać wodę do różnych celów, takich jak picie, gotowanie czy mycie. Odkąd sytuacja awaryjna została ogłoszona 14 czerwca, woda z sieci gminnej nie odpowiednia jest do użytku domowego. Jednakże już dzień później, 15 czerwca, możliwe jest jej używanie po przegotowaniu w niektórych miejscowościach.

Wśród pięciu dotkniętych problemem miejscowości są Włosań i Konary, gdzie cała woda dostępna w sieci nie nadaje się do spożycia. Pozostałe trzy miejscowości, które także zmagały się z problemem skażonej wody to: Gaj (położony po wschodniej stronie drogi zakopianki), Lusina (obejmujący obszar przy ulicy Świętego Floriana oraz osiedle Dębowe) i Libertów (zlokalizowany przy ulicy Leśny Stok). W tych miejscowościach stwierdzono tylko częściowe problemy z jakością wody z wodociągu.

Dodaj komentarz