Spór o przestrzeń Arteteki w Krakowie: Teatr vs Biblioteka

W Krakowie toczy się konflikt dotyczący przyszłości Arteteki, jednego z oddziałów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Wszystko zaczęło się od planów, które zakładają utworzenie na jednym z pięter Arteteki ekspozycji poświęconej poetce Wisławie Szymborskiej. Inicjatorem tej koncepcji jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dyrektor biblioteki natomiast nie zgadza się na takie rozwiązanie.

Oficjalne stanowisko teatru zostało przekazane w oświadczeniu skierowanym do Radia Kraków. W dokumencie tym, dyrekcja teatru oskarża kierownictwo biblioteki o „manipulację i świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd”. Dodatkowo, teatr podkreśla, że jego intencje nie są skierowane na likwidację Arteteki. Według przedstawicieli teatru, możliwe jest współistnienie w jednym budynku zarówno Arteteki jak i wystawy sztuki dedykowanej Wisławie Szymborskiej.

Sugerowane miejsce dla wystawy o noblistce to pierwsze piętro Arteteki. Stanowisko dyrektora biblioteki, Jerzego Woźniakiewicza, prezentuje jednak inny punkt widzenia. Dyrektor Woźniakiewicz w swoim oświadczeniu dla Radia Kraków, nie wyklucza funkcjonowania biblioteki bez tej przestrzeni i apeluje do dyrektora teatru o „poważną rozmowę z zachowaniem poziomu kultury, który przystoi kierującym instytucją kultury, a nie oskarżenia o polityczne konotacje, które zawsze pojawiają się tam, gdzie merytorycznych argumentów zaczyna brakować”.

Dodaj komentarz