Sąd Rejonowy w Krakowie-Krowodrzy wydał list gończy za 26-letnim Damianem Kwoką

26-letni Damian Kwoka jest obecnie poszukiwany na mocy listu gończego, który wydał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy. Mężczyzna ma do odbycia zastępczą karę aresztu o długości 10 dni za przewinienie określone jako szalbierstwo, co jest naruszeniem art. 121 § 1 kodeksu wykroczeń.

Ostatnie miejsce zamieszkania Kwoki to ulica Filarecka 6 w Krakowie. Właśnie tam powinien odbyć swoją zastępczą karę aresztu. W przypadku braku możliwości odbycia kary, mężczyzna ma możliwość jej uniknięcia poprzez zapłacenie grzywny.

Komisariat Policji IV w Krakowie prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu Damiana Kwoki. Osoby, które posiadają jakiekolwiek wiadomości na ten temat, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 47-83-52-913 lub pod numerem alarmowym 112.

Dodaj komentarz