Rozpoczęcie prac nad drogą dojazdową do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Początek budowy trasy dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, zlokalizowanego nieopodal alei Tadeusza Bora-Komorowskiego, został oficjalnie ogłoszony. Projekt ulicy był przedmiotem licznych dyskusji ze strony lokalnej społeczności, która wyrażała zaniepokojenie możliwością zniszczenia terenów zielonych poprzez jej nieodpowiednie poprowadzenie.

Jednak Zarząd Dróg Miasta Krakowa utrzymuje, że decyzja o wyborze konkretnego wariantu trasy była najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Twierdzą, że zastosowano najlepszy możliwy scenariusz, który pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami infrastruktury a ochroną środowiska.

W międzyczasie prace przy Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon niewątpliwie dobiegają końca. Na dachu obiektu powstało miejsce pełne zieleni – ogród. Mimo że proces budowy zbliża się do finału, nie ma jeszcze dokładnej daty otwarcia centrum. Istnieje jednak przypuszczenie, iż mogłoby to nastąpić w roku 2024.

Dodaj komentarz