Apel wiceprezydenta Krakowa do dyrektorów szpitali o poszanowanie praw pacjentów

Andrzej Kulig, pełniący funkcję wiceprezydenta miasta Krakowa, zwrócił się z prośbą do zarządzających miejskimi placówkami medycznymi. W swoim liście podkreślił konieczność ścisłego przestrzegania praw pacjentów, traktowania ich z empatią oraz zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że godność i prywatność każdego człowieka są fundamentalnymi prawami, które muszą być respektowane.

Motywacją do wystosowania apelu przez miejskie władze był incydent opisany przez jedną z pacjentek lokalnej placówki szpitalnej, który został przedstawiony w programie „Fakty” TVN wyemitowanym we wtorek. Wydarzenie to dotyczyło działań policji wobec kobiety, która trafiła na oddział ratunkowy po zażyciu pigułki aborcyjnej nabytej według jej słów samodzielnie przez internet. Siły porządkowe interweniowały po otrzymaniu zgłoszenia od psychiatry, który informował o możliwości próby samobójczej ze strony jego pacjentki oraz spożyciu przez nią substancji o nieznanym pochodzeniu. Policja podejrzewała również, że mogło dojść do przestępstwa polegającego na udzieleniu pomocy kobiecie w ciąży w celu przerwania ciąży za pomocą środków pochodzących z nielegalnego źródła.

W swoim liście Andrzej Kulig podkreślił znaczenie przestrzegania godności i intymności człowieka jako podstawowych praw gwarantowanych przez Konstytucję RP oraz ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wiceprezydent Krakowa zaapelował do dyrektorów szpitali o respektowanie tych praw przez wszystkie podmioty i w każdych okolicznościach, a także o informowanie prezydenta miasta o wszelkich przypadkach naruszeń praw pacjenta w miejskich instytucjach leczniczych.

Dodaj komentarz