Reforma ochrony małoletnich i edukacji na spotkaniu wojewody małopolskiego z samorządowcami

Podczas ostatniego czwartkowego spotkania pomiędzy wojewodą małopolskim a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, omówiono istotne kwestie takie jak rady seniorów, innowacyjne standardy ochrony małoletnich z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego oraz proponowane reformy w dziedzinie edukacji.

W trakcie dyskusji, wojewoda małopolski podkreślił bieżący proces konkursu na kuratora. Przyznał, że dotychczasowy kontakt między samorządami a kuratorium nie był satysfakcjonujący. Dlatego też planuje wprowadzenie zmian, które uczynią kuratorium bardziej merytorycznym i mniej ideologicznym. Wyjaśnił także, że niedawno dokonano zmiany na stanowisku MWKZ, co ma na celu przyspieszenie procesu podejmowania kluczowych decyzji.

Wojewoda wyraził również swoją intencję stworzenia z MUW instytucji otwartej na dialog, choć podkreślił, że otwartość nie oznacza bezwarunkowej zgody na wszystko. Zwrócił się do zebranych z zapewnieniem o dążeniu do usprawnienia procesu podejmowania decyzji, co skróci czas oczekiwania na nie.

Elżbieta Achinger, I wicewojewoda małopolski, przedstawiła natomiast kwestię Rad Seniorów i pilną potrzebę tworzenia nowych w Małopolsce. Jak wynika z jej wystąpienia, większość gmin (147 na 170) nie posiada wypracowanego dokumentu odnoszącego się do polityki senioralnej. Tylko 23 jednostki zadeklarowały, że posiadają programy lub strategie dedykowane seniorom, jednak nawet w tych przypadkach strategie te często traktują kwestie senioralne tylko pobieżnie. Zaledwie 11 jednostek ma opracowane dokumenty, które są w pełni poświęcone osobom starszym.

Dodaj komentarz