Krakowscy radni domagają się większych nakładów na zakup terenów prywatnych pod przyszłe obszary zielone

Radni z klubu Kraków dla Mieszkańców apelują do magistratu o przeznaczenie większych środków z budżetu miasta na wykup prywatnych terenów, które mogłyby w przyszłości stać się lasami czy parkami. Zwrócili się z tą kwestią do prezydenta Jacka Majchrowskiego, kierując do niego uchwałę kierunkową.

Według radnego Łukasza Maślony, miasto powinno zwrócić uwagę na opinie mieszkańców i zainicjować z nimi dialog na ten temat. Wskazał on, że przeważająca część gruntów w Krakowie jest własnością prywatną, a gmina dysponuje niewielkim obszarem. Mieszkańcy, którzy zgadzali się na to, aby ich prywatne tereny były przeznaczane pod tereny zielone lub leśne, oczekiwali jednocześnie, że nastąpi ich wykup przez miasto. Niestety co roku wnioskowane przez radnych poprawki do budżetu w tym zakresie były odrzucane przez większość rządzącą.

Reprezentanci klubu Kraków dla Mieszkańców podkreślają, że ich propozycja ma charakter sugestii i stanowi dla prezydenta wskazówkę, jak powinien działać w tej kwestii jeszcze podczas swojej obecnej kadencji. Od niego zależy teraz decyzja o wyasygnowaniu większej części budżetu na zakup gruntów pod obszary zielone.

Wszystko wskazuje na to, że uchwała dotycząca tej sprawy zostanie omówiona na sesji Rady Miasta Krakowa, która najprawdopodobniej odbędzie się 6 marca.

Dodaj komentarz