Publiczne konsultacje nad projektem zagospodarowania "Osiedla Podwawelskiego"

Pomiędzy dniem poniedziałkowym a 7 listopada, istnieje możliwość zapoznania się z pełną treścią projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły przedstawione są zarówno na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, jak i w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

W czasie dostępności dokumentu do publicznego wglądu, odbędzie się spotkanie mające na celu dyskusję nad wybranymi rozwiązaniami, które zostały zawarte w projekcie. To ważne zebranie zostało zaplanowane na przyszły tydzień – konkretnie na 19 października.

Podkreślenia wymaga fakt, że plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Osiedle Podwawelskie” trafił już trzykrotnie do publicznego wglądu.

Warto przypomnieć, że podczas posiedzenia Rady Miasta Krakowa dnia 16 lutego 2022 roku, radni zadecydowali o odrzuceniu projektu tego planu. Niemniej jednak, plan ten powrócił do obrad Rady Miasta rok później – w lutym bieżącego roku. Zostały w nim wprowadzone poprawki, a teraz ten zmodyfikowany plan będzie poddany procesowi konsultacji społecznych.

Dodaj komentarz