Przygotowania do zimy

Można pokusić się o stwierdzenie, zgodnie z którym rokrocznie słyszymy, że zima zaskakuje. Być może zima zaskoczyła już pod koniec tego roku, ale też cały czas możemy mówić o przygotowaniach. Wystarczy zwrócić uwagę na Zarząd Zieleni Miejskiej.

Co się dzieje?

Jakby nie patrzeć, dzieje się naprawdę sporo – dowodem na to są choćby maty solne. Dla niezorientowanych – maty solne mają za zadanie ochronić zieleń przed błotem pośniegowym i solą drogową. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że mowa o rozwiązaniu, które stosuje się przy młodych nasadzeniach najbardziej narażonych na uszkodzenia. Nie sposób też nie wspomnieć o tym, co dzieje się przy górach saneczkowych – tereny przy górach saneczkowych zostały zabezpieczone siatkami. Postawione siatki mają odpowiadać za wyhamowanie prędkości, jak i uniemożliwienie wyjazdu poza część przeznaczoną do zabawy.

Jak zapatrujesz się na prace związane z zimą? Pewnie niektórzy mają wątpliwości i co za tym idzie, cały czas możemy usłyszeć, że zima kolejny raz zaskoczy. Czy tak rzeczywiście będzie?

Dodaj komentarz