Przygoda z Pendolino w Kolejach Małopolskich

W ostatnim okresie zaszczyt obsługi jednego z najbardziej nowoczesnych pociągów, ED250-001 Pendolino, przypadł pracownikom Zaplecza Technicznego do obsługi taboru kolejowego Kolei Małopolskich. Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić dostęp do naszego Obiektu Infrastruktury Usługowej i przeprowadzić konieczne procedury serwisowe. Wszystkie działania zostały wykonane sprawnie i bez żadnych komplikacji, co jest zasługą naszej profesjonalnej ekipy.

Warto przypomnieć, że Zaplecze Techniczne do obsługi taboru kolejowego powstało dzięki wsparciu finansowemu z różnych źródeł. Fundusze na budowę i wyposażenie obiektu pochodziły głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Swój wkład finansowy wniosło również Województwo Małopolskie oraz Spółka Koleje Małopolskie ze swoich własnych środków. Łączna wartość inwestycji wynosiła 92 384 199,76 zł, a kwota dofinansowania to 69 890 337,18 zł. Inwestycja ta dowodzi naszego zaangażowania w modernizację infrastruktury kolejowej w Małopolsce.

Dodaj komentarz