Przemiana Akademii Ignatianum w Krakowie w Uniwersytet

Z dniem niedzielnym, rangę krakowskiej Akademii Ignatianum prowadzonej przez jezuitów podniesiono do statusu uniwersyteckiego, przyjmując nazwę Uniwersytet Ignatianum. Zdobywanie odpowiednich uprawnień umożliwiło uczelni nadawanie tytułów naukowych, co bywa kluczowym krokiem ku zmianie statusu.

Ks. prof. Tomasz Homa SJ, rektor nowo utworzonego Uniwersytetu Ignatianum, przekazał informację o zmianie oficjalnej nazwy placówki. Wszystko to odbyło się zgodnie z dekretem wydanym przez Arturo Sosę SJ, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego i Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie.

Rektor podkreślił, że to właśnie zdobyte przez Akademię uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora i doktora habilitowanego w sześciu obszarach badawczych i trzech dziedzinach nauki przyczyniły się do zmiany jej statusu. Zmiana ta stanowi ważny moment w historii instytucji i otwiera nowe możliwości dla jej studentów i pracowników.

Dodaj komentarz