Proces modernizacji systemów grzewczych w gminie Krzeszowice

W gminie Krzeszowice trwa intensywna akcja zastępowania starych, tzw. „kopciuchów”, piecami nowej generacji. W bieżącym roku mnóstwo mieszkańców skorzystało już z dostępnych programów i dotacji, co zaowocowało wymianą przestarzałych urządzeń grzewczych na nowoczesne, efektywniejsze modele. Lokalne władze gminy Krzeszowice nieustannie motywują społeczność do udziału w tej inicjatywie, kierując zainteresowanych do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze, umiejscowionego w Urzędzie Miejskim przy pl. Kulczyckiego 1 w Krzeszowicach.

Ponad tysiąc pięćset kopciuchów zostało wymienionych na terenie gminy Krzeszowice w ciągu ostatnich kilku lat. Proces ten był wspierany przez mieszkańców, korzystających z dofinansowań pochodzących z różnych źródeł – rządowych, unijnych, samorządowych oraz programu gminnego. W roku obecnym liczba wymienionych lub umówionych do wymiany kopciuchów przekroczyła już 140 sztuk. Finansowanie tej operacji pochodzi z trzech odrębnych źródeł.

Mieszkańcy wielu gmin mogą składać wnioski o dotacje na wymianę starych pieców bez przerwy – taka sama sytuacja ma miejsce w urzędzie krzeszowickim. Jak informują pracownicy tamtejszego magistratu, nabór wniosków odbywa się na bieżąco.

Urzędnicy zachęcają mieszkańców do skorzystania z programu Czyste Powietrze i przedstawiają dotychczasowe rezultaty działań na rzecz poprawy jakości powietrza. W ramach wyżej wspomnianego programu, w tym roku dokonano wymiany 78 kotłów węglowych na terenie gminy Krzeszowice. Zastąpiono je rozwiązaniem bardziej ekologicznym: 59 kotłów gazowych, 17 pomp ciepła oraz 1 ogrzewanie elektryczne i 1 kocioł zgazowujący drewno.

Dodatkowo, jak informują urzędnicy, dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w roku 2023 planowane jest usunięcie 46 kotłów węglowych i ich zamiana na 44 kotły gazowe oraz 2 kotły spalające biomasę.

W ramach tego konkretnego programu możliwe było uzyskanie dotacji pokrywającej 100% kosztów inwestycji, do kwoty maksymalnej wynoszącej 14 tys. zł. Suma udzielonych dotacji osiągnęła wartość 629 780,67 zł.

Dodaj komentarz