Oczyszczenie terenu pod budowę pętli tramwajowej na Górce Narodowej kosztowało 48 mln zł

Operacja oczyszczenia terenu zanieczyszczonego, przeznaczonego na budowę pętli tramwajowej na Górce Narodowej, pochłonęła aż 48 mln zł. Urzędnicy miejski twierdzą, iż konieczność taka wynikała z niebezpieczeństwa wynikającego ze znacznej ilości szkodliwych substancji w glebie, które przekraczały dopuszczalne normy. W glebie znaleziono między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale takie jak miedź, ołów czy nikiel. Obecnie prace przy trasie do Górki Narodowej są na ukończeniu i niedługo powinny ruszyć tam pierwsze tramwaje.

Podjęta operacja pozwoliła na usunięcie z gruntu niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Znajdowały się one na obszarze o powierzchni 7 tys. m², a ich łączna objętość wynosiła 60 tys. m³. Przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich wskazują, że wśród tych zanieczyszczeń były między innymi węglowodory ropopochodne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, takie jak naftalen, antracen czy chryzen. W gruncie znajdowały się również ciężkie metale, jak cyna, cynk, kadm, arsen, chrom, miedź, molibden i nikiel.

Dodaj komentarz