Postępy w budowie kluczowego połączenia drogowego między ulicami Śliczną a płk. pil. Stefana Łaszkiewicza

Od lutego tego roku, ruszyły roboty budowlane na nowej arterii, mającej na celu połączenie ulicy Ślicznej z ulicą płk. pil. Stefana Łaszkiewicza. Jak podaje miejski urząd, obecnie ekipa budowlana skupia się na pracach związanych z tworzeniem i zabezpieczaniem sieci telekomunikacyjnej, a także układaniem krawężników oraz warstw podbudowy drogi. Zgodnie z planem, te intensywne prace mają zakończyć się nie później niż w końcu marca 2024 roku.

Miejski urząd informuje również, że już zakończono kluczowe prace dotyczące przebudowy linii średniego napięcia oraz tworzenia sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto, ekipa budowlana skutecznie wykonała fundamenty i okablowanie sieci oświetlenia ulicznego.

Zakres prac obejmuje kilka istotnych elementów. Przede wszystkim chodzi o przebudowę istniejących odcinków ulic Ślicznej i Łaszkiewicza. Dodatkowo, planowane jest wybudowanie nowego skrzyżowania, które ma za zadanie połączyć nowo wybudowaną drogę z oboma wspomnianymi ulicami.

Za wszystkie te prace odpowiada odpowiednio wybrany deweloper. Przypomina się, że zgodnie z założeniami, prace na budowie powinny potrwać do końca marca 2024 roku.

Dodaj komentarz