Pamięć o bohaterach procesu krakowskiego – uroczystość na ul. Senackiej

W Krakowie, przy ul. Senackiej, w poniedziałkowy dzień 11 września odbyło się wydarzenie mające na celu uczczenie pamięci działaczy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystko to związane jest z tzw. procesem krakowskim, który odbył się 10 września 1947 roku, czyli dokładnie 76 lat temu.

Podczas uroczystości na cześć członków II Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, złożono kwiaty pod tablicą pamięci, która znajduje się na ścianie obecnie należącego do Muzeum Archeologicznego budynku w Krakowie. Ten budynek jest ważny dla historii, gdyż po II wojnie światowej był siedzibą komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego.

Za organizację tego wydarzenia odpowiedzialne było Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, obszar południowy oraz Oddział IPN w Krakowie. Wśród obecnych na tej uroczystości znaleźć można było Jadwigę Ostafin-Martynę, córkę kpt. Józefa Ostafina. Kapitan Ostafin został skazany na śmierć i zamordowany 13 listopada 1947 r., w więzieniu Montelupich. Los ten podzielił razem z Alojzym Kaczmarczykiem i Walerianem Tumanowiczem.

Punkt kulminacyjny wydarzenia stanowiło przemówienie dr. Michała Wenklara, zastępcy dyrektora Oddziału IPN w Krakowie. Wyraźnie podkreślił on znaczenie miejsca, przed którym zebrali się uczestnicy: „W tym gmachu, 76 lat temu odbył się tzw. proces krakowski. To był w istocie propagandowy atak na dwie główne siły, które po konferencji jałtańskiej podjęły walkę o suwerenność i demokrację w Polsce.”

Dodaj komentarz