Postęp prac nad Północną Obwodnicą Krakowa

Główny Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udostępnił świeże fotografie lotnicze, ukazujące postęp prac związanych z budową Północnej Obwodnicy miasta Krakowa. Projekt ten ma na celu zmniejszenie natężenia ruchu tranzytowego przez krakowskie ulice, a także połączenie nowopowstającej pętli z trasą S7 na węźle Mistrzejowice. Szczegółowe zdjęcia można oczywiście obejrzeć w naszej galerii, natomiast opis postępów prac przedstawiamy w formie liczbowej. Wszystko razem daje nam około 85 procent realizacji planu, jednak poszczególne elementy nie są wykonywane równocześnie.

Na przykład, drogi i jezdnie są gotowe jedynie w 64 procentach, co oznacza, że to na nie będziemy musieli poczekać najdłużej. Z drugiej strony, grunt pod drogami jest już przygotowany na poziomie 87 procent. Mosty są już ukończone w 93 procentach, a tunele – w 90 procentach. Dodatkowo, liczne konstrukcje oporowe są gotowe w 94 procentach.

Północna obwodnica, będąca częścią drogi ekspresowej S52, będzie miała długość 12,3 kilometra i składać się z dwóch jezdni, po trzy pasy ruchu na każdej. Węzły drogowe będą za zadanie integrować nową trasę z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną miasta, a dodatkowe 20 kilometrów dróg dojazdowych zapewni płynne połączenia z obszarem Krakowa i okolicznymi miejscowościami. Do węzła Modlnica zostaną przewidziane cztery łącznice.

Na drugim końcu obwodnicy znajdować się będzie węzeł Kraków Mistrzejowice, który powstanie w ramach budowy drogi ekspresowej S7 i połączy obie trasy, tworząc szczelny obieg wokół Krakowa. W ramach S52 POK powstaną również dwa tunele (w Zielonkach o długości 653 metrów, a w Batowicach – 496 metrów), 27 obiektów (takich jak wiadukty czy estakada) i 4 kilometry murów oporowych. Na odcinku między tunelem w Batowicach a węzłem Węgrzce powstaje najdłuższa estakada na trasie S52, o długości prawie 570 metrów.

Dodaj komentarz