Nowe połączenie aglomeracyjne numer 200: Kraków – Jerzmanowice-Przeginia rusza 4 grudnia

Poniedziałek, 4 grudnia, to data, której zapewne z niecierpliwością wyczekują mieszkańcy Krakowa oraz gminy Jerzmanowice-Przeginia. Tego dnia ma bowiem ruszyć nowa linia aglomeracyjna numer 200. Połączenie to jest wynikiem starań o rozbudowę sieci transportu publicznego i usprawnienie komunikacji między wymienionymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Trasa, którą będą pokonywać autobusy tej linii, rozpoczyna się na krakowskim przystanku „Bronowice Małe” i kończy na „Przeginia Kościół”. Linia nr 200 będzie funkcjonować wyłącznie w dni robocze, a pojazdy będą uruchamiane co godzinę. Do obsługi linii przeznaczono autobusy standardowe o długości 12 metrów.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa podaje, że roczne koszty związane z utrzymaniem nowej linii wyniosą około 2,5 miliona złotych. Miasto Kraków zobowiązało się do pokrycia w całości kosztów eksploatacji autobusów na swoim terenie, a także do współfinansowania w 50% kosztów kursowania pojazdów poza granicami miasta. Reszta wydatków ma zostać pokryta przez gminę Jerzmanowice-Przeginia.

Dodaj komentarz