Początek zaplanowanych zmian infrastruktury w Mistrzejowicach

Prace związane z modernizacją technicznej infrastruktury oraz budową nowej linii tramwajowej na obszarze Mistrzejowic zostaną rozpoczęte w poniedziałek 3 lipca. Inicjalnie prace będą prowadzone na terenach, które nie były przedmiotem kontrowersji dotyczącej usunięcia drzew i nie podlegają analizie możliwości wprowadzenia zmian projektowych.

W nadchodzących tygodniach głównym celem pracowników będzie przygotowanie terenu do przystąpienia do robót ziemnych, które wiążą się z przebudową infrastruktury podziemnej. Pozwoli to na realizację planów dotyczących przyszłych tras. Obszary, które są w kolizji z planowanym układem nowej infrastruktury, będą podlegać wycinaniu drzew. Prace te jednak zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem obszarów zlokalizowania drzew i krzewów, które mogą stać się przedmiotem ewentualnych korekt projektowych, wynikających z oczekiwań mieszkańców.

Prezydent Krakowa, w czwartek 29 czerwca, zapowiedział, że do końca miesiąca zostaną podjęte decyzje dotyczące możliwości uwzględnienia sugestii mieszkańców. Do tego momentu natomiast, prace będą prowadzone na obszarach niepodlegających analizie ewentualnych korekt projektowych oraz nie budzących kontrowersji.

Jak informuje wykonawca inwestycji, początkowo robotnicy skoncentrują swoje działania po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu, następnie skierują się w stronę ronda Młyńskiego. Następnie przystąpią do prac w rejonie ulicy Lublańskiej od strony wschodniej w kierunku ronda Barei, a potem od ronda Barei do Mistrzejowic. Ostatecznie, prace będą prowadzone od ronda Młyńskiego do alei Jana Pawła II oraz na terenie ulicy Lublańskiej od strony zachodniej, gdzie rozpatrywane są postulaty mieszkańców.

Z początkiem tygodnia na terenie inwestycji umieszczone zostaną tablice informacyjne odnośnie prowadzonych robót budowlanych i planowanej wycinki drzew. Pierwszy etap tymczasowej organizacji ruchu będzie wiązał się z lokalnymi zwężeniami pasów drogowych oraz czasowymi wyłączeniami ciągów pieszych i rowerowych. Zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowane jest na koniec 2025 roku lub początek 2026 roku.

Dodaj komentarz