Planowane konsultacje rynkowe na temat zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla Bieżanowa w Krakowie

Pierwsze konsultacje rynkowe, które mają miejsce w planach, dotyczą zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla krakowskiego Bieżanowa – obszaru położonego w zlewni rzeki o nazwie Drwina Długa.

Konsultacje są zaplanowane jako część przygotowań do ogłoszenia przetargu na stworzenie programu inwestycyjnego w wielu wariantach, który będzie pokrywał obszar ochrony przeciwpowodziowej tej zlewni. Program będzie również uwzględniał aspekt odwodnienia tych terenów. To przedsięwzięcie jest wynikiem porozumienia zawartego między Gminą Miejską Kraków a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, podpisanego w 2021 roku. Opracowanie programu inwestycyjnego stanowi trzeci etap tego porozumienia.

Miejska jednostka o nazwie Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) ma na celu zebranie informacji na temat potencjalnego harmonogramu opracowania koncepcji wielowariantowej, etapów prac, obszaru objętego inwestycją i metody jej realizacji. Ponadto, jednostka poszukuje danych dotyczących liczby punktów pomiarowych koniecznych do przeprowadzenia kampanii pomiarowej w celu modelowania rzek Drwini i Drwiny Długiej, co zostało zlecone przez Wody Polskie.

Dodaj komentarz