Publikacja Studium wykonalności dla budowy nowej linii tramwajowej do osiedla Kliny w Biuletynie Informacji Publicznej

W Biuletynie informacji Publicznej zamieszczono informację o ogłoszeniu zlecenia na „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny” dnia 10 kwietnia. Ostateczny termin składania propozycji upływa 23 kwietnia 2024 roku. Celem studium jest przedstawienie możliwości organizacyjnych, społecznych, technicznych, przestrzennych i środowiskowych, a także ekonomicznego uzasadnienia realizacji projektu nowej linii tramwajowej kierującej się do osiedla Kliny.

Zgodnie z szczegółami zamówienia, wykonawca ma obowiązek przygotować minimum sześć alternatywnych tras dla proponowanej linii tramwajowej. Ta linia będzie przedłużeniem aktualnej sieci komunikacyjnej do osiedla Kliny:

Pierwszy wariant (I) zakłada trasę tramwajową od obecnej pętli tramwajowej Czerwone Maki, prowadzącą wzdłuż ulic Bunscha i Humboldta, skręcającą następnie w kierunku osiedla Kliny.

Drugi wariant (II) przewiduje trasę tramwajową biegnącą wzdłuż ulicy 8 Pułku Ułanów, z planowanym przedłużeniem w stronę południową.

Trzeci wariant (III) to opcja tramwajowej trasy rozpoczynającej się od przystanku „Borek Fałęcki I”, prowadzącej przez Las Borkowski aż do rejonu Klinów.

Czwarty wariant (IV) uwzględnia trasę tramwajową startującą z przystanku „Borek Fałęcki I” i biegnącą wzdłuż ul. Żywieckiej Bocznej, kończącą się na terenie osiedla Kliny.

Dodaj komentarz