Planowana budowa dwóch zbiorników retencyjnych w Krakowie dla lepszego zarządzania wodami opadowymi

W Krakowie, miasto ma w planach realizację projektu dotyczącego budowy dwóch zbiorników retencyjnych. Te nowe konstrukcje mają powstać na terenach znajdujących się w sąsiedztwie ulic Burzowej oraz Folwarcznej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w tym obszarze, a także redukcja ryzyka powodzi. Prace planistyczne przewidują również utworzenie kolejnego zbiornika retencyjnego przy ulicy Udzieli. Proces projektowania tej inwestycji już się rozpoczął.

Projekt ten otrzymał akceptację lokalnych radnych podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa. To oni wyrazili zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji przez miejską jednostkę Klimat–Energia–Gospodarka Wodna. Zgłoszenie o wsparcie finansowe ma trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt budowy zbiorników retencyjnych zakłada nie tylko ich same powstanie ale także modernizację istniejącej infrastruktury. Przewiduje mianowicie przebudowę rowu retencyjnego usytuowanego wzdłuż ulicy Burzowej. Ponadto, planowany jest również remont zbiornika retencyjnego zlokalizowanego przy ul. Folwarcznej. Obiekt ten odgrywa istotną rolę w systemie odprowadzania wody w tym rejonie.

Dodaj komentarz