Plan rozwoju Krakowa na najbliższe 30 lat według Prezydenta Majchrowskiego

Prezydent Jacek Majchrowski zaprezentował swoje wizje dotyczące przyszłości Krakowa, tworząc strategię rozwoju tego miasta aż do roku 2050. Zgodnie z jego planem, szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę sieci komunikacyjnej, a jej kluczowymi elementami mają stać się premetro oraz dodatkowe trasy tramwajowe. Niezapomniane zostało także o środowisku – plany zakładają utworzenie Parku Rzecznego Wisły.

Prezydent Majchrowski podkreśla znaczenie Krakowa jako jednego z czołowych ośrodków metropolitalnych Europy Środkowo-Wschodniej. W świecie miasto to jest rozpoznawalne dzięki dziedzictwu kulturowemu, rozbudowanym usługom dla biznesu, a także wysokiemu potencjałowi innowacyjnemu i naukowemu. Prezydent wyraża nadzieję, że do 2050 roku Kraków wykorzysta w pełni swój obecny potencjał. Władze miejskie przewidują również zacieśnienie powiązań z gminami należącymi do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Mając na uwadze mieszkańców miasta, Prezydent Majchrowski chciałby, aby Kraków stał się w ciągu następnych 25 lat miejscem bezpiecznym, otwartym i komfortowym. Oznacza to dążenie do zrównoważonej mobilności i zeroemisji, tworzenie nowych terenów zielonych oraz budowę nowych mieszkań – niezbędnych elementów przyciągających do miasta nowych mieszkańców. W sferze środowiskowej prezydent ma nadzieję na stworzenie Parku Rzecznego Wisły i jej dopływów oraz zamknięcie zielonego pierścienia Podgórza.

Zagadnienia transportu miejskiego są jednym z priorytetów planowanego rozwoju. Szczególne znaczenie ma tu transport szynowy, w tym planowane premetro i dodatkowe linie tramwajowe. Prezydent Majchrowski zwraca również uwagę na konieczność budowy kolejnych przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Dodaj komentarz