Jakie prawo reguluje usuwanie nieużywanych pojazdów z dróg publicznych?

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, konkretnie w artykule 50a, straż miejska jest uprawniona do usunięcia z drogi publicznej, strefy ruchu czy strefy zamieszkania pojazdu, który jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub którego stan techniczny sugeruje, że nie jest on wykorzystywany.

Usuwanie pojazdów z dróg wewnętrznych na terenie osiedli jest możliwe tylko w sytuacjach, kiedy te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób. Przykładowo, mogą to być pojazdy posiadające wystające ostre elementy czy rozbite szyby. Jeżeli natomiast auto zaparkowane jest na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia dla innych, strażnicy miejski są zobowiązani do kontaktu z właścicielem i prośby o doprowadzenie pojazdu do stanu używalności lub jego usunięcie.

Zasady dotyczące klasyfikacji pojazdu jako nieużytkowanego wynikają z kilku przesłanek. Najważniejsze z nich to brak aktualnych badań technicznych potwierdzonych w dowodzie rejestracyjnym, brak aktualnej polisy OC, uszkodzenia urządzeń, karoserii lub wyposażenia auta (np. spowodowane przez kolizję lub wypadek), brak kilku elementów takich jak drzwi (ich zamknięcia), szyby, koła, opony, światła i zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu.

Kiedy pojazd uznany jest za nieużytkowany, straż miejska przewozi go na parking miejski. Wszystkie koszty związane z odholowaniem oraz późniejszym postoje na płatnym parkingu pokrywa właściciel. Pojazd, który nie zostanie odebrany przez upoważnioną osobę w czasie sześciu miesięcy od momentu jego usunięcia, jest traktowany jako porzucony z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność gminy.

Dodaj komentarz