Ostateczna decyzja Rady Miasta Krakowa na temat Centrum Literatury i Języka Planeta Lem

Podczas środowej nocnej sesji, Rada Miasta Krakowa zdecydowała o przyjęciu uchwały dotyczącej planowanej inwestycji w postaci Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Pomimo apeli artystów, obecnych najemców Składu Solnego, którzy pragnęli odłożenia tego głosowania, ostateczna decyzja została podjęta. Budynek Składu Solnego jest przewidziany do przebudowy w ramach tej inwestycji.

Podczas urzędowych obrad środowej sesji radnej Małgorzata Jantos z klubu Nowoczesny Kraków wyraziła swoje zaniepokojenie dotyczące dwóch zróżnicowanych grup społecznych walczących o swoje prawa. Jej uwagi nawiązywały do dyskusji nad losami budynku Składu Solnego. Budynek ten, będący historycznym miejscem dla lokalnej społeczności artystycznej, jest planowany do transformacji w część kompleksu Planeta Lem, dedykowanego literaturze i językowym studiom.

Uchwalona decyzja wiąże się z następnym etapem realizacji inwestycji Planety Lem. Omawiane postanowienie dotyczyło ogłoszenia intencji podziału samorządowego organu kultury, Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF), i stworzenia z niego nowej jednostki organizacyjnej. Celem tej zmiany jest utworzenie nowego centrum kulturalnego – Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. 31 radnych opowiedziało się za tą uchwałą, trzech było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Dodaj komentarz