Zielone światło dla Planu Zrównoważonej Mobilności – decyzja Rady Miasta Krakowa

Podczas sesji, która odbyła się 6 grudnia, Rada Miasta Krakowa podjęła istotną decyzję. W jej wyniku, została przyjęta uchwała dotycząca realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej oraz obszaru z nią funkcjonalnie powiązanego.

Ten konkretny dokument stanowi spójne wytyczne działań na rzecz promowania zrównoważonej mobilności. Celem nadrzędnym jest tu stworzenie systemu transportu, który będzie zarówno ekologiczny, jak i przyjazny dla użytkowników końcowych. Niemniej ważnym aspektem jest równomierny rozwój wszystkich form mobilności oraz porządkowanie spraw związanych z zrównoważoną mobilnością na terenie gmin wchodzących w skład planu.

Powyższy Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Krakowskiej i obszaru z nią funkcjonalnie związany zostanie niebawem poddany dyskusji we wszystkich pozostałych gminach objętych tym projektem. Wdrożenie postanowień zawartych w dokumencie umożliwi 36 gminom efektywną współpracę. Ta ma bowiem na celu zapewnienie mieszkańcom możliwości poruszania się w sposób zrównoważony i efektywny po całym obszarze objętym planem.

Dodaj komentarz