Nowa linia tramwajowa w Krakowie: Pierwszy miesiąc prac i protesty mieszkańców

Od momentu rozpoczęcia budowy nowej trasy tramwajowej do Mistrzejowic minął już jeden miesiąc. Przez ten okres, główne działania podjęte przez ekipy budowlane skupiały się na przygotowaniu terenu pod renowację infrastruktury podziemnej, a także obszaru przeznaczonego pod budowę przyszłego torowiska. Paralelnie do tych działań, miejsce miały protesty lokalnych społeczności i aktywistów, którzy sprzeciwiali się wycince drzew planowanej w ramach realizacji tego przedsięwzięcia.

„Pierwszym krokiem było odpowiednie przygotowanie terenu, co powiązane było z koniecznością usunięcia wszelkich elementów mogących powodować kolizje. Zmusiło to do decyzji o wyburzeniu kilku obiektów użytkowych oraz wycinki drzew”, wyjaśnia Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak. „Dodatkowo, rozpoczęliśmy już prace nad przebudową sieci kanalizacyjnej na południowo-wschodniej części ronda Polsadu i rozebraliśmy wał ziemny przy ulicy Krzesławickiej”, dodaje. Na zakończenie Dziobek informuje, że niebawem mają ruszyć prace główne, a w związku z tym zainicjowany został proces inwentaryzacji budynków w najbliższym sąsiedztwie inwestycji.

Urząd Miasta Krakowa informuje jednocześnie, że wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby przeprowadzić inwentaryzację swoich nieruchomości (położonych w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji), nadal mogą zgłosić chęć udziału w tym procesie.

Dodaj komentarz