Nowa kadencja, nowe twarze: Reorganizacja urzędów i zarządów w Krakowie

Z dniem dzisiejszym, 6 czerwca, magistrat Krakowa ma nowego dyrektora. Stanowisko to objął Paweł Sularz, który do tej pory pełnił funkcje na stanowisku dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w tym samym mieście. Wcześniejsza reorganizacja przyniosła więcej zmian personalnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Po emerytalnym odejściu Marii Kolińskiej, Dorota Michalik, dotychczasowa zastępczyni, przejęła obowiązki dyrektora Wydziału Geodezji. Z kolei jej poprzednie stanowisko zastępcy dyrektora wydziału zajął Mariusz Suwaj, do tej pory pełniący funkcje kierownika referatu.

Od 5 czerwca, stanowisko dyrektora Wydziału Skarbu pełni Justyna Habrajska, wcześniej znana jako dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji. Zastąpiła na tym stanowisku Martę Witkowicz, która odeszła na emeryturę. Agnieszka Nowowiejska-Jamrozik, dotychczasowa kierownik referatu w biurze, przejęła obowiązki po Habrajskiej.

Stanowisko dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego od 5 czerwca pełni Jolanta Czyż, była zastępczyni w tym samym wydziale. Stanowisko to wcześniej pełniła Elżbieta Szczepińska, która odeszła na emeryturę.

Od czwartku, 6 czerwca, Paweł Sularz na czas oddelegowania z Zarządu Cmentarzy Komunalnych objął stanowisko dyrektora magistratu, które wcześniej zajmowała Marta Nowak, obecnie na emeryturze. Natomiast miejsce Sularza w ZCK objęła Monika Kościelecka, dotychczasowa zastępca dyrektora tej jednostki.

Łukasz Pawlik awansował na stanowisko dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, wcześniej pełniąc funkcję p.o. dyrektora ZZM. Krzysztof Kowal, dotychczasowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej, został zastąpiony przez Katarzynę Stępniewską-Walaszczyk. Na nieodległy termin planowane jest ogłoszenie konkursu na dyrektora tej jednostki.

Dodaj komentarz